Bài học

Bài học thuộc : Thảo luận nội bộ Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Tin nhắn trực tiếp

Bất kế lúc nào bạn cũng có thể mở một cửa số chat (tin nhắn tức thời) để trao đổi công việc với 1 đồng nghiệp khác.

Tính năng này tương tự như những phần mềm nhắn tin trực tiếp

Tuy nhiên việc chat trong hệ thống ERP đảm bảo tính riêng tư và tập trung vào công việc hơn và hơn nữa, các tin nhắn đều được lưu lại và có thể truy xuất ngược được dữ liệu.


×