Bài học

Bài học thuộc : Thảo luận nội bộ Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Thảo luận nội bộ là gì?

Thảo luận nội bộ trên hệ thống Aliswork có nhiệm vụ gửi, truyền tải các thông điệp cho một hoặc một nhóm hoặc nhiều nhóm người dùng trên hệ thống. Nó gom tất cả các thông tin mang tính chất liên lạc của doanh nghiệp đặt vào một thực đơn riêng biệt và các thông tin đó được tích hợp một cách liền mạch với các chức năng trên hệ thống.

Thảo luận nội bộ cho phép bạn gửi tin nhắn từ bất cứ màn hình nào trong hệ thống cũng như cho phép dễ dàng quản lý tin nhắn và thông báo của bạn ngay cả khi bạn đang ở trong một chức năng nào đó.

Bạn hoặc phòng ban của bạn có thể tạo các kênh riêng hoặc chung để trao đổi thông tin về các dự án, điều phối các cuộc họp…


×