Bài học

Bài học thuộc : Thảo luận nội bộ Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Kênh thảo luận chung

I. Kênh thảo luận chung là gì?

Là kênh thông tin chung dành cho toàn bộ các thành viên của doanh nghiệp.

Bạn có thể tạo các kênh theo từng chủ đề khác nhau, tất cả các thành viên sẽ được tự động gán vào và ai cũng thể gửi thông tin lên kênh.

Chúng tôi cũng cung cấp một công cụ cho nhóm “Nhân sự” để dễ dàng tạo và quản lý các thông báo nội bộ. Các thông báo nội bộ cũng được hiển thị lên kênh thảo luận chung toàn công ty.

II. Tạo một kênh thảo luận chung

Bất kỳ thành viên nào của doanh nghiệp cũng có thể tạo ra một kênh thảo luận chung với một chủ đề nào đó.

Khi một kênh thảo luận chung được tạo ra, tất cả các thành viên sẽ được gán trở thành người theo dõi Kênh một cách tự động. Nếu bạn không muốn theo dõi thông tin của một kênh nào đó bạn có thể chủ động bấm vào nút [Ngừng theo dõi].

Thao tác:

Tại thực đơn bên trái của mục thảo luận bấm vào dấu (+) trên danh sách các kênh thảo luận chung. Tiếp tục nhập tên mà bạn muốn đặt cho kênh, sau đó chọn create…

 

 

 

 


×