Bài học

Bài học thuộc : Thảo luận nội bộ Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Hộp thư đến

I. Giao diện chung

Hộp thư đến xuất hiện ngay khi bạn bấm chọn vào thực đơn Thảo luận, nó xuất hiện như ảnh sau:

Phần cột sẫm màu phía bên trái là thực đơn của phân hệ Thảo luận, phần màn hình bên phải có diện tích lớn nhất là nội dung các thư (thông điệp) đến mà bạn chưa xử lý.

Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm, lọc tương như khi làm việc với giao diện list view để tìm thư đến mong muốn.

Khi bạn đưa chuột qua một thông điệp bạn sẽ thấy xuất hiện dấu tick, hình ngôi sao của thông điệp đó như hình sau:

Như thông điệp được đánh dấu highlight trên ảnh, ta sẽ biết các thông tin sau:

  • Người dùng CEO là người tạo ra hoặc có hành động liên quan đến thông điệp này
  • BID-0015 là tài liệu liên quan trực tiếp đến thông điệp này, bạn có thể click trực tiếp tại đây để chuyển tới tài liệu đó.
  • Hình ngôi sao: Đánh dấu sao cho thông điệp này (đánh dấu là quan trọng). Khi một thông điệp được đánh dấu sao nó sẽ được chuyển vào danh sách các thông điệp được đánh sao.
  • Hình Mũi tên: Bấm vào đó bạn sẽ trực tiếp trả lời hoặc tham gia vào luồng thảo luận của tài liệu này.
  • Hình dấu tick: đánh dấu là đã đọc. Khi bạn đánh dấu này Aliswork sẽ không hiển thị thông điệp này trong danh sách hộp thư đến của bạn.

II. Các Thao tác

2.1 Đánh dấu tất cả là đã đọc

Nếu hộp thư đến của bạn có quá nhiều thư chưa xử lý, bạn có thể sử dụng nút bấm này để thao tác cho nhanh. Tuy nhiên cách này có thể khiến bạn bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

2.2 Tạo thư mới

Bấm vào nút [Gửi thư] như hình ảnh dưới đây

Hôn thoại soạn thư sẽ xuất hiện. Với Aliswork bạn có thể gửi mail cho các thành viên trong hệ thống hoặc kể cả những người ngoài hệ thống (partner)


×