Thông tin dự thầu

Thông tin dự thầu hoặc cơ hội dự thầu là tập hợp những thông tin sơ bộ nhất về một dự án (công trình), cùng với thời gian các chi tiết thông tin này sẽ được bổ sung theo tiến trình xử lý của hệ thống ERP.

Thông tin dự thầu gắn liền với các khái niệm sau:

  • Chủ đầu tư dự án
  • Tên, phạm vi, lĩnh vực của gói thầu
  • Vị trí địa lý.
  • Thời gian thực hiện gói thầu

Bất kể thành viên nào trong doanh nghiệp cũng có thể tạo ra, bổ sung thông tin cho Thông tin dự thầu nhưng chỉ có nhân viên thuộc phòng Đấu thầu mới có quyền xử lý thông tin dự thầu.

Mọi thao tác thay đổi trên tài liệu “Thông tin dự thầu” đều được hệ thống ghi lại để dễ dàng truy xuất thông tin sau này.

Related Entries

×